7 kroków prawnych do legalnej sprzedaży w Internecie

Sprzedaż w Internecie jest dziś tak wszechobecna, że wydaje się być niesamowicie prostym sposobem prowadzenia biznesu. W dużej mierze tak właśnie jest: dostępność różnych platform sprzedażowych i usług wspomagających sprzedawców powoduje, że e-commerce jest obszarem dostępnym właściwie dla każdego. Nie oznacza to jednak, że nie wiąże się to z pewnego rodzaju obowiązkami. W tym tekście przeczytasz o 7 podstawowych kwestiach prawnych, o które powinieneś zadbać, jeśli chcesz sprzedawać swoje produkty w Internecie zgodnie z prawem.

 

 1. Wybór rodzaju działalności
   
  Jedno z pierwszych pytań, na które powinieneś odpowiedzieć sobie chcąc sprzedawać w sieci brzmi: w jakiej formie chcesz prowadzić swój biznes, a konkretnie czy chcesz rejestrować swoją działalność? Jeśli tak, to w jakiej formie?
   
  Na samym początku rozważ, czy planowany przez Ciebie biznes nadaje się do prowadzenia w formie działalności nierejestrowanej – być może będzie to ciekawe rozwiązanie na start. Jest to jednak rodzaj działalności, który nie będzie właściwy dla osób, dla których sprzedaż przez Internet ma stanowić główne źródło przychodu, gdyż przychód z tej działalności nie może w żadnym miesiącu przekroczyć kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. na ten moment (marzec 2019 r.) kwoty wynoszącej 2250 zł brutto.
   
  Jeśli zdecydujesz się zarejestrować swoją działalność, masz do wyboru kilka opcji, tj. jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę osobową lub kapitałową. Próbując dokonać wyboru powinieneś wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak skala działalności czy rodzaj sprzedawanych produktów. Zwróć też uwagę na możliwe formy rozliczenia podatkowego – niektóre rodzaje spółek umożliwiają wybór w tym zakresie.
   
 2. Koncesje lub zezwolenia
   
  Niektóre obszary działalności gospodarczej w Polsce podlegają reglamentacji. Oznacza to, że aby móc je wykonywać należy uzyskać odpowiednie pozwolenia administracyjne. Jednym z nich może być zezwolenie, którego wymaga m.in. sprzedaż produktów leczniczych.

  Inną, bardziej rygorystyczną formą pozwolenia jest koncesja, która dotyczy obszarów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli albo ważnego interesu publicznego, jak np. wyroby o przeznaczeniu wojskowym. Dodatkowo, w przypadku koncesji spełnienie wymaganych przez przepisy prawa warunków nie gwarantuje jej otrzymania.

  Istnieją jeszcze inne formy pozwoleń regulujące sprzedaż niektórych produktów, jak np. pozwolenie sanepidu na sprzedaż żywności. Niektóre z nich wymagają dopełnienia formalności jeszcze przed rozpoczęciem działalności, dlatego warto zająć się tą kwestią w początkowej fazie planowania sprzedaży.
   
 3. Kasa fiskalna
   
  Jeżeli chcesz prowadzić sprzedaż jakichkolwiek produktów, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że obejmie Cię obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Zakres zwolnień z takiej konieczności staje się regularnie coraz węższy. Obecnie przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeśli jego kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych nie przekracza 20 000 zł rocznie. Ze zwolnienia tego wyłączono jednak szeroki katalog towarów i usług, jak np. nośniki danych czy perfumy i wody toaletowe.
   
 4. Regulamin
   
  Regulamin jest dokumentem, którego w sprzedaży on-line po prostu nie może zabraknąć. Dobrze napisany zawiera wiele postanowień istotnych z punktu widzenia zarówno sprzedawcy, jak i kupującego. Swoich klientów musisz poinformować o wielu wymaganych przez przepisy prawa kwestiach, a regulamin jest na to najlepszym sposobem.
   
  Oprócz tych elementów, które są niezbędne, warto pamiętać także o tym, czego w regulaminie zawierać się nie powinno. Czasami sprzedawcy chcąc dokładnie uregulować warunki sprzedaży lub zabezpieczyć swoje interesy, zawierają w nim postanowienia, które stanowią niedozwolone klauzule umowne. Często są to postanowienia, takie jak np. w przypadku odstąpienia od umowy warunek przyjęcia towaru jedynie w oryginalnym opakowaniu lub wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu przesyłki. Taka praktyka może skończyć się karami finansowymi.
   
  Równie niewłaściwe i niezgodne z prawem jest kopiowanie regulaminów innych sprzedawców, zmieniając jedynie dane kontaktowe. Warto powierzyć napisanie regulaminu prawnikowi lub kancelarii, która zna realia e-commerce i wie, jakie postanowienia są konieczne, a jakie zabronione. Samodzielne stworzenie prawidłowego regulaminu jest zadaniem trudnym, a dokument ten jest w sprzedaży na odległość absolutnie niezbędny.
   
 5. Polityka prywatności
   
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawca jako administrator danych osobowych ma obowiązek poinformować kupujących o kwestiach związanych przetwarzaniem ich danych. Są to m.in. tożsamość i dane kontaktowe administratora, cele przetwarzania czy informacje o odbiorcach danych osobowych. Najlepszym sposobem na spełnienie tego wymogu jest umieszczenie na stronie polityki prywatności. Jest to dokument, który w spójny i czytelny sposób przedstawi osobom, których dane będą przetwarzane niezbędne związane z tym procesem kwestie. Zazwyczaj zawiera także informacje o plikach cookies, przede wszystkim wskazując czym one są i w jakim zakresie są na stronie wykorzystywane. Polityka prywatności stanowi jeden z podstawowych elementów każdego sklepu lub serwisu, a jej brak mocno podważa wiarygodność sprzedawcy w oczach klientów.
   
 6. Dane osobowe

  Prowadzenie działalności gospodarczej prawie zawsze wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, nie inaczej jest w przypadku sprzedaży przez Internet. Na administratorze ciążą pewne związane z tym obowiązki. Są to m.in. wspomniany już wcześniej obowiązek informacyjny w stosunku do osób, których dane są przetwarzane czy prowadzenie stosownej dokumentacji. Dokumentacja taka składa się z części zewnętrznej, czyli np. polityki prywatności dla osób odwiedzających sklep, oraz części wewnętrznej, a więc m.in. analizy ryzyka czy polityki ochrony danych. Warto pamiętać, że brak takiej dokumentacji może skutkować surowymi karami pieniężnymi w wysokości nawet do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
   
  Sprzedawcom korzystającym z platform sprzedażowych często wydaje się, że nie są administratorem danych i nie muszą w związku z tym przejmować się wynikającymi z rozporządzenia wymogami. Nie jest to jednak właściwe myślenie: to sprzedawca jest administratorem, w związku z czym powinien m.in. posiadać własną, odrębną w stosunku do platformy sprzedażowej dokumentację.
   
 7. Prawo autorskie
   
  Regulamin nie jest jedynym elementem sklepu, którego kopiowanie zdarza się w praktyce rynkowej. Sprzedaż tych samych lub zbliżonych towarów przez różnych sprzedawców może skutkować chęcią powielania opisów lub zdjęć produktowych. Zawsze zadbaj o to, by opisy i zdjęcia produktów były treściami, których wykorzystanie nie narusza niczyich praw. To samo dotyczy nazwy sklepu: kopiowanie cudzego pomysłu jest nie tylko nielegalne, lecz także pozbawia sklep oryginalności.

Rozpoczęcie zgodnej z prawem sprzedaży w Internecie może wydawać się trudne, jednak na rynku istnieje wiele rozwiązań, które ułatwiają start takiego biznesu.
Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii dokumentów RODO i polityki prywatności, możesz skorzystać z kreatora Dokrates.pl – dla czytelników bloga przygotowaliśmy teraz specjalną zniżkę 11,1 % z kodem rabatowym „1koszyk”.


Artykuł gościnny opracowany przez zespół kancelarii Legal Geek Sp. z o.o.