Dane kontaktowe
i rejestrowe

Właścicielem platformy 1koszyk jest FSi Sp. z o.o.

Kontakt:
kontakt@1koszyk.pl

Adres firmy:
ul. Gdyńska 19
31-323 Kraków

Dane rejestrowe:
NIP: 945-19-26-796
Regon: 357238140

KRS: 0000219900
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego