1blog - Lista ostatnich postów

Headless Commerce

Załóż darmowe konto 1koszyk

Headless to określenie technologii, w której silnik i logika systemu są pozbawione lub oddzielone od interface’u użytkownika. Ewentualna komunikacja pomiędzy nimi realizowana jest poprzez tzw. API programistyczne. Rozwiązania typu headless funkcjonują nie od dziś. Zaliczamy do nich na przykład headless computers, headless software, headless websites oraz headless commerce.

W przypadku e-commerce rozdzielenie warstwy prezentacyjnej od mechanizmów zamówieniowo-transakcyjnych wynika z drastycznych zmian procesów sprzedażowych i zachowań kupujących.

Aby zdobyć klientów, sprzedawcy muszą tworzyć jak najlepsze doświadczenia zakupowe. Jednym z nich jest tzw. storytelling. Bogate, treści o dużej wartości merytorycznej przyciągają klientów znacznie lepiej niż jednorodne, powielane opisy produktów w klasycznych (a raczej antycznych) rozwiązaniach sklepowych. Możliwość tworzenia nieszablonowych prezentacji w formule ściśle dopasowanej do charakteru produktu pozwala sprzedawcy odgrywać rolę eksperta, a nie jedynie pośrednika.

Wielokanałowość stanowi kolejny argument za rozdzieleniem prezentacji produktu od systemu obsługi sprzedaży. Scentralizowane zarządzanie sprzedażą jest konieczne dla uporządkowania procesów i zapewnienia sprawnej logistyki. Z kolei otwartość na różnorodne istniejące i przyszłe kanały gwarantuje elastyczność i szybkość dostosowania do zmian.

W handlu, jak nigdy dotąd widoczna jest potrzeba ciągłych innowacji mających na celu wyróżnienie się z licznej, zglobalizowanej konkurencji. Eksperymenty wizualne, szybkość stron, optymalizacja interfaceów a czasem łamanie standardów wymagają szybkich zmian i łatwości ich testowania. Mogąc oddzielić część systemu odpowiadającą za doświadczenia klientów od mechanizmów biznesowych, zyskujemy ogromną przewagę nad klasycznymi, monolitycznymi rozwiązaniami e-commerce. Nie bez powodu po rozwiązania headless sięgają najwięksi giganci e-commerce, w tym Amazon.

Barierą w zastosowaniu rozwiązań headless może być konieczność integracji poprzez API i związanego z tym udziału programistów.

Platforma 1koszyk z technicznego punktu widzenia nie jest rozwiązaniem typu headless. Posiada API umożliwiające stworzenie lub wykorzystanie oddzielnego interface’u w zakresie prezentacji produktu, nie dotyczy to jednak samego koszyka.

Z punktu widzenia sprzedawcy, jest to zbliżone rozwiązanie adresowane podobnym potrzebom co rozwiązania typu headless. 1koszyk umożliwia nieograniczoną formę prezentacji oferty, jej indywidualizację, wielokanałowość sprzedaży i szybką adaptację do zmian.
Dodatkowo integracja systemu jest uproszczona do minimum, co znajduje odzwierciedlenie także w kosztach.