Zwroty w e-commerce – nowe przepisy wejdą w życie od lipca 2020

Już za kilka miesięcy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli skorzystać z praw, jakie ustawodawca już dawno przyznał konsumentom, czyli prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.
 

W konsekwencji zmian legislacyjnych pojawi się kupujący nowego typu, tj. przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi. Poza możliwością odstąpienia od umowy zawartej na odległość czyli np. przez internet lub telefon, będzie on mógł skorzystać z poszerzonej rękojmi za wady towaru oraz będzie objęty ochroną przed niedozwolonymi klauzulami umownymi.

Czy nowe przepisy spowodują lawinę zwrotów w e-commerce? Jak szacuje dziennik „Rzeczpospolita” na rynku pojawi się około 3 mln kupujących nowego typu, zatem poziom zwrotów zapewne znacznie się zwiększy. Jednakże aby przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą uzyskał wyżej wymienione uprawnienia konsumenckie, umowa nie może mieć zawodowego charakteru, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w jakiej działa przedsiębiorca.