1blog - Lista ostatnich postów

Shoppable Content

Określenie shoppable content nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Można je rozumieć jako interaktywne treści sprzedażowe lub treści zakupowe. Są to różnego rodzaju treści - tekstowe, graficzne, audio lub video, zawierające odnośniki umożliwiające dokonywanie zakupów. W przypadku posta lub artykułu mogą to być linki tekstowe. Grafika może zawierać klikalne etykiety prezentowanych elementów. W przypadku video mogą być wyświetlane w odpowiednim momencie odnośniki, a nawet linki w postaci komentarza pod filmem. Różne typy treści mogą się przeplatać, a forma odnośników zależy od charakteru contentu i rodzaju odbiorcy, do którego jest kierowany. Sprzedaż towarzysząca publikacji treści stanowi fundament trendu social commerce, nierzadko używana jest także w bezpośredniej relacji marki z konsumentem, czyli tzw. sprzedaży direct to consumer (DTC).

Szczególnym rodzajem treści sprzedażowych mogą być tzw. lajwy sprzedażowe, czyli transmisje video na żywo, którym towarzyszy sprzedaż. Polegają one na prezentacji produktów w czasie rzeczywistym. Widzowie, oglądając transmisję, mogą wchodzić w interakcje ze sprzedającym i kupować produkty.

Dobrze przygotowana i zaprezentowana treść edukuje klienta, budzi zaufanie i pomaga w dokonaniu wyboru. Bezpośrednie przejście z treści do zakupu pozwala utrzymać koncentrację klienta, eliminując zbędne dystraktory w procesie zakupu. Zaletą shoppable content jest skrócenie ścieżki zakupu, przekładające się na wyższy współczynnik ROI, czyli po prostu zysk z kosztów tej formy reklamy.

W przypadku sprzedaży towarzyszącej transmisjom video dochodzą takie czynniki jak bezpośrednia relacja ze sprzedawcą budująca poczucie ekskluzywności oraz presja czasu motywująca do decyzji zakupowych.

Shoppable content jest naturalną formą zakupów dla pokolenia Z i milenialsów, które to grupy stanowią gros użytkowników mediów społecznościowych. Forma ta staje się coraz bardziej powszechna i znakomicie wpisuje się w aktualne modele zachowań konsumenckich.